ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

1 of 59

เจตจำนงค์สุจริต

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

ที่อยู่ : 1/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์ : 054-209590
โทรสาร : 054-209590
เว็บไซต์ : www.banhuad.go.th
Facebook : อบต.บ้านหวด (https://www.facebook.com/banhuad.ngao)

ข่าวประกาศ

1 of 3

เจตจำนงสุจริต

1 of 8

งานการเจ้าหน้าที่

1 of 10

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง