ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

เจตจำนงสุจริต

1 of 10

วัฒนธรรมองค์กร

การจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

ที่อยู่ : 1/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์ : 054-209590
โทรสาร : 054-209590
เว็บไซต์ : www.banhuad.go.th
Facebook : อบต.บ้านหวด (https://www.facebook.com/banhuad.ngao)

เจตจำนงค์สุจริต

ข่าวประกาศ

1 of 3

งานการเจ้าหน้าที่

1 of 11

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง