Browsing Category

สาระน่ารู้

โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กสูงดีสมส่วน โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กอายุ 1-5 ปี

โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก ทำให้มีอาการไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว จัดเป็นโรคที่สร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่น้อย สาเหตุของโรคมือเท้าปาก…