สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

ติดต่อ นายมนูญศักด์ พิบูลพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 099-6162536