ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด 1/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์ : 054-209590
โทรสาร 
: 054-209590
เว็บไซต์ : www.banhuad.go.th

Facebook :
อบต.บ้านหวด (https://www.facebook.com/banhuad.ngao)
E-Mail : 6520508@dla.go.th