สินค้าท้องถิ่น

น้ำดื่มจันผา

สถานที่ตั้ง : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำดื่มจันผา
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0861917516