ข่าวกิจกรรม/โครงการ

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงาน

เชื่อมโยงข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

เจตจำนงค์สุจริตของ อบต.บ้านหวด

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/6d1858

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/6d1858

ปปช. ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

1. สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ -> https://itas.nacc.go.th/go/eit/6d1858 2. สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ -> https://itas.nacc.go.th/go/iit/6d1858