โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านหวด (ลำดวนทอง) อำเภองาว จังหวัดลำปาง วันที่ 25 เมษายน 2562

Leave A Reply