จ้างเหมารถไถฟาร์ม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม จำนวน ๕๒ ชั่วโมง บ้านแม่พร้าว (ลป.๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply