จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.บ้านหวด ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจันผา(ตลาดชุมชน) ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply