จ้างจ้างทำป้าย ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร โครงเหล็กกล่อง ขนาด ๑-๑/๔x๑-๑/๔ นิ้วไม้อัดยางหนา ๔ มิลลิเมตร ทาสีเขียว จำนวน ๑๖ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply