จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถแบคโฮ) ปรับเกลี่ยพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมถนน ม.๑,ม.๒,ม.๖,ม.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply