จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ. 68-058 ถนนบ้านหวด 5 หมู่ที่ 2 บ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply