กิจกรรมจิตอาสา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ในหมู่บ้านของตนเอง

Leave A Reply