ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันและศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง  1444  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นและข่าวสารต่าง ๆ ในวันและเวลาราชการและหากต้องการติดต่อนอกวันและเวลาดังกล่าว…

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

” ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส “ – คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดูรายละเอียด – คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. ดูรายละเอียด – คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้ง อบต. ดูรายละเอียด – สปอตวิทยุ…