ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโตนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply