จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถแบ็คโฮ) แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๓๕ ชั่วโมง หมู่ ๓ บ้านห้วยทาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply