จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบริเวณท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล ลำห้วยแม่พร้าว หมู่ที่ ๕ บ้านแม่พร้าว ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
47

e-GP