ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด(สพฐ.)ในพื้นที่ตำบลบ้านหวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
27

e-GP