คณะผู้บริหาร

นายกเทพรัตน์
นายเทพรัตน์ สิทธิวงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-9920583
ประยูร
นายประยูร ต๊ะสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-5574704

นายทวี ศรีเทพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 062-4293398

(ว่าง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
Leave A Reply