จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถแบ็คโฮ) แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๕๖ ชั่วโมง หมู่ ๓ บ้านห้วยทาก (สวนสัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply