การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่
โดยตรวจสอบรายชื่อ และหน่วยเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หากพบความผิดปกติ สามารถดำเนินการยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันสุดท้าย
ที่มา : กรมการปกครอง fanpage
Leave A Reply