กิจกรรมออกกำลังกาย

0
20

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวดจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยการฟ้อนรำประกอบจังหวะ การรำกระบอง เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้