เยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุ

0
25

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด