จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบริเวณฝายเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย ลำห้วยแม่หวด หมู่ที่ ๑ บ้านร่องต้า ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
42

e-GP