จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำห้วยร้อง บ้านร่องต้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
34

e-GP