พิธีมอบ “ปัญญาบัตร ปริญญาชีวิต”

0

16 เม.ย.62 นายมานิต รัตนธนากร ผอ.รพสต.บ้านหวดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด นำโดยนายกเทพรัตน์ สิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง กำนันสุพจน์ กันทะมา กำนันตำบลบ้านหวด พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน จัดพิธีมอบ “ปัญญาบัตร ปริญญาชีวิต”ให้แก่ บัณฑิตผู้สูงอายุทีสำเร็จผ่านหลักสูตร รร.ผู้สูงอายุลำดวนทองตำบลบ้านหวด ท่ามกลางความยินดีของครอบครัว และ บุตรหลานมา เดินทางมาร่วมกิจกิจกรรมอย่างอบอุ่น

นายเทพรัตน์ สิทธิวงศ์ นายกอบต.บ้านหวด กล่าวว่า อบต.บ้านหวด เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงก่อตั้งเปิดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุลำดวนทองตั้งแต่ปี 2557เป็นต้นมา ซึ่งดอกลำดวนคือสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ สีทองเป็นสีแห่งคุณงามความดี ความสำเร็จดีงาม ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุลำดวนทอง มีเป้าหมายชัดเจน ที่ให้ความรู้แบบบูรณาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เป็นพลังเกื้อหนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานของผู้สูงอายุ ทั้งภาควิชาการและวิชาด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงทักษะอาชีพต่างๆเน้นให้ผู้เรียน เรียนด้วยความสุขสนุกสนาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์12 121 113089 113095

Leave A Reply