จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายเทพรัตน์ สิทธิวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านหวด และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long tearm Care) ร่วมกันจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
51 53 54

Leave A Reply